Biteko AS
Biteko AS driver bygge- og anleggsvirksomhet i Ottadalen, i tillegg til ozon- og UV teknikk, hvor hovedvekten er desinfisering av vann /luft. Selskapet eies av, og er en del av konsernet Garcia Holding AS i Skjåk. Biteko AS ble etablert den 26. februar 1986, og har besøks- og kontoradresse Bismo Industripark, 2690 Skjåk.
 
Biteko-bygget
Snekkerverkstedet
 
Selskapet holder til i nye, moderne lokaler i ”Biteko-bygget” i industriparken. Her er kontorer, verksted og lager. I tillegg er det etablert et laboratorium for luft- og vannanalyser m.m.
Byggeaktiviteten ledes fra vårt nye anlegg ”Snekkerverkstedet” i Lundagrend.
2006 Biteko AS
Bismo Industripark, 2690 Skjåk
Tlf: +47 61 21 36 40
E-post: post@biteko.no